42 thoughts on “Nuôi bò,,bán bò cái giống,laisin,,có chửa2thang,,ae nao cần lh 0382448598”

  1. bò tốt quá bạn ơi tt với nhau nhé mời bạn qua cafe nhé đã đầy đủ rồi bạn ơi 👍🔔❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *