Part1 Tạo báo cáo động trong Excel – Validation List độngKhông cần lập trình VBA/macro. Bạn đã thấy báo cáo nào trên Excel co giãn và linh hoạt việc lọc dữ liệu thế này chưa?
(Lọc theo 3 tài khoản: 131, 141, 331 sẽ có các mã đối tượng thay đổi theo trong mục chọn chi tiết)
(*) Bluesofts khai giảng đào tạo Excel Nâng Cao tại công ty và đào tạo online

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

20 thoughts on “Part1 Tạo báo cáo động trong Excel – Validation List động”

  1. Phương pháp tạo báo cáo quản trị với Add-in A-Tools: Phương pháp Drilldown trong Excel
    https://www.youtube.com/watch?v=jCB71lp1A3s

  2. chào anh, em đánh hàm if giống hệt của anh nhưng giá trị toàn ra là 0. =IF(C6="141",MA_NV,IF(C6="131",MA_KH,IF(C6="331",MA_NB,)))

  3. E cũng bị lỗi ngay công thức if đó thầy. Công thức của em đây ak, giống hệt công thức của thầy mà sao nó không ra
    =IF(C4="141",Ma_NV,IF(C4="131",Ma_KH,IF(C4="331",Ma_NB,"")))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *