9 thoughts on “Phần mềm tạo hiệu ứng chữ chạy trên video , sub cho video đẹp như trong phim hàn”

  1. gồm có 2 bước lớn. mình chỉ chung chung thôi.
    Bước 1: tạo chữ và ghép chữ theo nhạc (dùng phần mềm aegisub 3.0.2   khi làm xong lưu lại ở dang .ass )
    Bước 2: Xuất video (dùng phần mềm VirtualDub, lưu ý video của bạn phải là đuôi .avi .mpg. ..v..v…  "không thể ghép đc với dạng MP4, 3GP..v..v… nhé.!" )

    Bạn cứ làm đúng theo bước của mình là đc.!  nếu máy tính bạn không thể xuất đc video bằng VirtualDub thì bạn phải sử dụng các phần mềm khác như : AVI recomp 1.5.4!,.. Total Video Converter… v..v..  có nhiều phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *