43 thoughts on “Phim Lẻ Hay 2019: NGÔI NHÀ MA SỐ 69 (Thuyết Minh)”

  1. Nói con mẹ phim tâm lý đi. Lại có tý ảo tưởng. Và tưởng tượng vào phim lên xem thấy ghét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *