29 thoughts on “Photoshop CS6 | Bài 01 Học cách sử dụng các công cụ, ghép ảnh và hiệu ứng cơ bản.”

 1. 7:40 nhóm tạo vùng chọn đặc biệt
  10:25 Lasso tool*
  13:05 zoom and move*
  14:15 Đũa thần*
  18:40 Crop
  20:45 Spot healing BT
  23:00 Brush tool*
  25:40 clone stamp*
  28:35 eraser*
  30:00 cc tô màu*
  31:50 Blur tool
  33:35 History*
  35:00 pen tool
  36:40 viết chữ*
  38:50
  40:35 Filter Blur*
  44:50
  47:00 *
  47:50
  50:50 ghép ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *