39 thoughts on “Photoshop CS6:Tìm hiểu về Layer và cách dùng – p01”

  1. ủa sao e tạo cái hình tròn rồi hình vuông mà nó không nằm trong cùng 1 cái layer, nó tạo ra tận 2 cái layer, làm thế nào để cho nó cùng nằm trong 1 cái layer vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *