6 thoughts on “Photoshop: Tách layer thành từng ảnh riêng biệt trong”

  1. Máy cái videoo dạy học kinh nghiệm là bạn làm chậm + hướng dẫn đọc cho dễ hiểu, bạn cứ ghép nhạc rồi con chuột bấm bấm chạy chạy, chả ai biết bạn đang làm gì cả

  2. bạn làm clip thì có tệ cũng phải ghi chữ ra mà chỉ cho ngta làm thế nào chứ…toàn dùng phím tắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *