14 thoughts on “Photoshop – Tạo con dấu trong photoshop”

  1. xin chào mình có làm theo các bước rồi, nhưng tại sao khi mình tạo xong pat để viết chữ mình ko viết dc chữ cong như hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *