14 thoughts on “Photoshop Tutorials: Sử dụng công cụ Brush Tool trong Photoshop – Bài 8”

  1. Cho mình hỏi : Minh ấn thu nhỏ, hay làm rông bằng dấu đóng [ or] thì nó biến mất hết layer, và trong phần setring brush phần hiện thị độ sắc nét không có là sao hả bạn.
    cảm ơn bạn rất nhiều !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *