14 thoughts on “pikachu-Trò chơi pikachu cổ điển hay nhất||”

  1. Sao mà chơi ngu quá vậy có mà còn chơi game ngu 😠💩💩💪👊👊💥💎🍕🍗🎂🍰🍡💒🎎🎤🚺🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *