14 thoughts on “pikachu-Trò chơi pikachu cổ điển hay nhất||”

  1. Dúng là đồ mắt mù tui tìm thấy mấy con thế mà không nhìn thấy😡😡😡😡😠😠😠😠😠😾😾😾😾😾👎👎👎👎👎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *