27 thoughts on “Pokemon:vuong quoc sung vat:tap 3 danh hoi quan

  1. bạn có chơi vương quốc sủng vật cầu vòq ko,.. chỉ cho mình cách qua nv sủng vật kim loại hệ tọa kị phá đá ik.. hình như mình bấm phím 9 quài mà ko đc.. @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *