34 thoughts on “[SÁCH NÓI] Đắc Nhân Tâm Đọc Truyện Đêm Khuya”

  1. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
    Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

  2. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
    Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

  3. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
    Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *