34 thoughts on “[SÁCH NÓI] Đắc Nhân Tâm Đọc Truyện Đêm Khuya

 1. Biết bao nhiêu người đã mua và đã đọc hoặc đang nghe. Nhưng sau đó làm được gì ? Chúng ta hãy áp dụng nhé các bạn. Và cả tôi nữa . Để đời này trở nên tốt đẹp .Và các bạn trẻ ham học hỏi và muốn phát triển bản thân. Thì hãy xem kênh (Lò khởi nghiệp )chắc chắn đó sẽ là một kho báu với các bạn.

 2. 800.000 nghìn người nghe quyển sách này toàn là những người uyên thâm. Và muốn thay đổi , mình rất nể

 3. Nhân cách của một người thể hiện qua cách họ đối xử với những người không giúp gì được họ…

 4. 25 năm trước tôi được đọc cuốn sách này , đem ra thực hành ngay và gặt nhiều thành công .
  Hôm nay tôi lại truyền đạt cho con tôi cần đọc và đem vào cuộc sống hiện thực .

 5. Sách rất hay chưa bao giờ tôi đọc cuốn sách nào mà không bỏ trang như đọc cuốn sách này.cảm ơn tác giả viết cuốn sách

 6. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
  Học đi đôi với thực hành sẽ thành công rất cao, còn đọc mà k hiểu,không dám áp dụng thì đọc vô ích.
  Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

 7. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
  Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

 8. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
  Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

 9. Có rất nhiều cuốn sách có những chi tiết giống nhau và những điều khác biệt,đọc nhiều cuốn để chắt lọc những kiến thức mới lạ và tích tụ những kiến thức khác nhau của các cuốn sách đó để áp dụng vào những gì các bạn cần trong đời.
  Sách thì có các kiến thức về sức khỏe,gia đình,kinh doanh,giao tiếp,thấu hiểu..vv.. đọc nhiều sách thì có thể áp dụng được tất cả như các diễn giả trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *