8 thoughts on “Sample – Một định thức sao trong cờ vây”

  1. Được biết anh là cao thủ cờ vây, anh có thể dành thời gian viết bài về: ngoại thế VS đất, cách dùng tường để tấn công. Vì những người ít kinh nghiệm, mới biết chơi cũng như chưa, và không được đào tạo bài bản thường hiểu sai hoặc không đầy đủ về vấn đề này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *