37 thoughts on “SÁT THỦ KUNGFU – Chung Tử Đơn, Vương Bảo Cường | Phim Hành Động Võ Thuật Thuyết Minh

  1. xem tới 1h09 thì bắt đầu thấy phim xàm.
    Kiểu dân trung quốc, thích xây dựng 1 nhân vật như anh hùng. Mà nó vô lý k giống ai.
    Đang yên đang lành thì con quỷ cái sư mụi đi ra cho thằng kia giết. Để thằng người yêu tăng sĩ khí, đi trả thù.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *