17 thoughts on “Soc – (Review) Thử độ ồn/rung lắc Máy giặt LG inverter 8 kg FC1408S4W2”

  1. quần áo mình giặt ko được thơm, dù đã đổi nhiều loại nước xã, phải chăng là do áp lực nước?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *