25 thoughts on “Sửa Điện Thoại Mất Âm Thanh Loa ngoài – Repair Lose Speaker Phone”

  1. Anh ơi đt nó bị rơi suống nước song nó chỉ nghe thấy loa trong loa ngoài ko lên anh dúp em khắc phục với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *