30 thoughts on “Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Win 10 Lúc Khởi Động”

  1. của mình nó màn hình xanh lè mà mãi chỉ 0%. nó ghi là DRIVER POWER STATE FAILURE. bây giờ như nào để thoát màn hình xanh làm các bước nhu bạn

  2. Ad ơi hiện tại máy mk đang trong trạng thái xuât hiện màn hình xanh, muốn thoát khỏi trạng thái này thì làm ntn vậy ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *