40 thoughts on “sửa sạc dự phòng sạc không vào pin đơn giản”

  1. Ah ơi em sài cục dự phòng 5000 pin là sạc 1 lần ý ah em sạc dô cục dự phòng thì nó kên bóng đèn con e sạc đt e nó k lên bóng đèn là sao anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *