40 thoughts on “sửa sạc dự phòng sạc không vào pin đơn giản”

  1. hướng dẫn sửa mà không thấy nói về sơ đồ mạch ,không thấy nói về nguyên lý , hướng dẫn tháo từng con linh kiện ra kiểm tra như vậy có khác gì sửa mò đâu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *