48 thoughts on “Tải font chữ việt hóa đẹp cho Photoshop online”

  1. Mình đã install được, nhưng lúc lên PTS, tìm thấy font nhưng nó lại không theo như đúng font mẫu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *