8 thoughts on “Tân Độc Thủ Đại Hiệp – Phim Lẻ Hay Thuyết Minh”

  1. năm một ngàn chín trăm hồi đó tân độc thủ đại hiệp là khương đại vệ đóng vai lúc trước nữa là vương vũ

  2. Các bạn xem nhiều phim lẽ hay khác ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PL8GyE6LLBzFB23a3eBH1rvhqn5T_8OLGL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *