8 thoughts on “Tân Độc Thủ Đại Hiệp – Phim Lẻ Hay Thuyết Minh”

  1. "Tân Độc Thủ Đại Hiệp" do Khương đại Vệ đóng cùng với Địch Long, trước đó Vương Vũ là vai chính trong phim "Độc Thủ Đại Hiệp Tái Xuất Giang Hồ". Còn phim này nhân vật chính không phải cụt tay nên không thể là phim Tân Độc Thủ Đại Hiệp được.

  2. Hể phim Trung Quốc là có côn đồ , cướp bóc., bọn lừa đảo nham hiểm… Bọn trung cộng toàn là loại người đó… liệu mà đừng có mua hàng hóa của bọn chúng , nó lừa đấy !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *