45 thoughts on “Tạo hóa đơn bán hàng tự động bằng EXCEL”

 1. anh ơi sao em sau khi làm xong em chọn được tên hàng theo list nhưng không đồng thời hiện đơn giá lên được ạ? anh giúp em với ạ, cảm ơn anh nhiều1

 2. Ngoài ra ở mục Ngày tháng năm các bạn chỉ cần nhập công thức sau là không cần phải nhập ngày tháng năm nữa
  ="Ngày "&DAY(NOW())&" tháng "&MONTH(NOW())&" năm "&YEAR(NOW())
  Ở đây:
  Hàm Day() là hàm lấy mình giá trị ngày trong ngày tháng năm. ví dụ Day(20/10/2011) = 20
  Hàm Month() là hàm lấy giá trị tháng trong ngày tháng năm
  Hàm Year() là hàm chỉ lấy giá trị năm trong ngày tháng năm
  Hàm Now() là hàm cho giá trị hiện tại của ngày tháng năm . Ví dụ: hôm nay là ngày 14/03/2018 thì Now() = 14/03/2018
  Ký tự & (Shift + 7) là ký tự nối các xâu với nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *