8 thoughts on “Tạo Video Album từ ảnh trong nháy mắt”

  1. em này trên máy tính mình đã làm, trên điện thoại thế nào thầy nhỉ? Vì thường ảnh chụp từ điện thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *