3 thoughts on “TẬP 7 | TP NAM ĐỊNH | CỘT CỜ NĐ | NHÀ THỜ LỚN NĐ | DỆT NAM ĐỊNH | CẦU ĐÒ QUAN | KHU ĐÔ THỊ DỆT KIM”

  1. Đi qua cầu là tới luôn nhà thờ lớn sao bạn? Cột cờ ở ngay gần khu đô thị dệt kim nhỉ hồi bé đến đó nên giờ chỉ nhớ mang máng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *