21 thoughts on “tat update win 7-Tắt chế độ tự động update của win 7”

  1. mình làm giống y như bạn tới lúc 2:54 mình nhấn ok thì ko đc nữa màn hình nó cứ ở yên tại đó là sao hả ban . giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *