5 thoughts on “Test Amply Kiêm giãi mã DAC Sansui 777DG gửi bác Sơn Đà Nẵng. LH 03436.12345”

  1. Tôi Hồng ở Tiền Giang có đặt anh cặp loa coral dx sever II. Nếu amply này ghép cặp loa tôi đặt chắc hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *