15 thoughts on “test đèn led philips ultinon essential trên ecxiter 135 sáng chất”

  1. Lếu các bác đã và định lên đèn philip thi lên loại cao cấp hơn tý còn sp philip tốt cho đương cắt tốt pha cos chuẩn Đèn pha LED Philips Xtreme Ultinon các bác có thì lên bóng như mình luôn mình lắp cuối năm vừa qua với giá 1.900.000 giờ thì giá có khác nhưng tốt bảo hành 3 năm 1 đổi 1 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *