16 thoughts on “TÉT ÂM LY SANSUI 777DG CÓ DAC JAPAN – LOA BOSE 301 SERI IV (USA) SX MEXICO

  1. สวัสดี! คุณมีคู่มือการใช้งานเครื่องขยายเสียงแบบครบวงจรนี้หรือไม่?

  2. Bác cho em hỏi ampli này khi cắm cổng quang phải sáng đèn 44hz,nhưng cái của nhà em nó lại sáng đèn 48hz đánh ko ra tiếng ẹc ẹc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *