36 thoughts on “Tham quan Vườn chôm chôm 20 công đất tại Ngã Sáu – Hậu Giang/CS Cần Thơ HG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *