15 thoughts on “Thăm vườn dâu tây Nhật trên đất Đà Lạt | VTC”

  1. cho mình hỏi dâu tây đà lạt có quang năm luôn ạ. hay là tháng nào nó chín ạ. ai biết chỉ mình zs tháng 4 năm sau mình về vn muốn đi đà lạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *