Tháp Cổ Vĩnh Hưng Bạc Liêu/Công trình tâm linh tồn tại hàng ngàn năm qua– Video là một đoạn phim ngắn chia sẻ về lịch sử hình thành ngôi tháp cổ và các nội dung có liên quan đến tín ngưỡng phồn thực.
Online TV xin thành cảm ơn các anh chị trong ban quản lí Tháp cổ Vĩnh Hưng đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện Video này!
Âm nhạc sử dụng trong phim: Digital Solitude – thư viện âm thanh Youtobesource: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

44 thoughts on “Tháp Cổ Vĩnh Hưng Bạc Liêu/Công trình tâm linh tồn tại hàng ngàn năm qua”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *