3 thoughts on “Thẻo câu cá trắm cỏ xiêu nhậy”

  1. Chân kiềng là như nào bạn, lắp vào lancer rồi cho mồi nổi hay câu có phao chì chạm đáy và mồi nổi, tôi và nhiều người chưa hình dung ra, và thẻo để nổi từ đáy lên là bao nhiêu cm..vv.nếu bạn vẽ ra giấy quay cho mn xem sẽ dễ dàng hình dung hơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *