42 thoughts on “Thiên Vương Chùy Đại Náo Tống Kim Võ Lâm 1.mobile Server 1 Tương Dương”

  1. Game l. 1 ngày đi tk đủ 3 trận chắc mất tầm 20k vnd để mua máu. Nếu mua bằng k vạn thì mất tầm 400 vạn. 1 ngày kay lượm đâu ra 400v mà mua máu tk chưa kể hd hạt hk nữa. Nói tóm lại game chơi chán bỏ bú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *