Thủ thuật trong Winword: Dùng Drawing Canvas để vẽ các đối tượng liên kết với nhau [360do.vn]#winword360do
* Khi vẽ các đối tượng trong winword, nếu vẽ đơn lẽ, các đối tượng sẽ không được liên kết với nhau. Nếu có bất kỳ việc di chuyển nào đó của các đối tượng thì cấu trúc sẽ bị phá vỡ.
Để khắc phục điều này, chúng ta sử dụng đối tượng Drawing Canvas chứa tất cả các đối tượng vẽ lại với nhau.
* Chúng ta có thể chèn các hình ảnh (pictures) hoặc chữ nghệ thuật (WordArt) vào bên trong khung Drawing Canvas và liên kết giống như các đối tượng vẽ (drawing).

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

6 thoughts on “Thủ thuật trong Winword: Dùng Drawing Canvas để vẽ các đối tượng liên kết với nhau [360do.vn]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *