31 thoughts on “Thủ thuật word: Phục hồi file word chưa lưu – Khôi phục file word bị lỗi 🌹🌹”

  1. Cảm ơn nội dung chia sẻ của bạn rất bổ ích.
    Nhân đây bạn cho mình hỏi thêm: Mình có file word 2007 mắc lõi khi lưu. Cụ thể lưu lần 1 thì ok, còn lần 2 trở đi thì mỗi lần lưu, máy báo lỗi nên phải thực hiện nhiều thao tác mới lưu được, có lúc thì không thể lưu. Bạn giúp mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *