8 thoughts on “Tiêu Điểm Tướng LoL | Top Những Vị Tướng Có Thể Khác Chế Nhau Khi Đi Mid – LMHT VN”

  1. Mọi người ơi mình nói cho những bạn chưa biết là khắc chế ở đây là có thể khắc chế, còn khắc chế cứng là chắc chắn khắc chế con tướng đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *