Tìm hiểu lịch sử cờ đỏ sao vàng & cờ vàng ba sọc đỏMột đoạn băng quay tại Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến đã dùng cờ đỏ sao vàng tràn ngập trong một thời gian dài, trước khi lãnh tụ Mao Trạch Đông giao lá cờ này cho Hồ Chí Minh đưa vào cõi Việt Nam, xóa bỏ cờ vàng sọc đỏ truyền thống của dân tộc ta.
Video edited by Đô Thành Sài Gòn

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

11 thoughts on “Tìm hiểu lịch sử cờ đỏ sao vàng & cờ vàng ba sọc đỏ”

  1. Ô sao nước này bây giờ không có trên bản đồ nữa AD BỊ HOA MẮT HAY MÙ CHỮ làm gì có nước nào là vnch cờ như cái rẻ lau nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *