48 thoughts on “Tình Cờ Gặp Nhau – Thái Châu – Tuyệt Phẩm Thái Châu”

  1. Lúc cần nhau nhất thì cũng là lúc người ngoảnh mặt bước đi .22 năm rồi đã kịp nguôi ngoai thì người lại xuất hiện .lý do gì .chú Thái Châu ơi hát làm cháu day dứt quá lại nghĩ về quá khứ khi xưa khóc nhiều và rất nhiều buồn quá .😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *