48 thoughts on “Tình Cờ Gặp Nhau – Thái Châu – Tuyệt Phẩm Thái Châu”

  1. chờ nhau bạc áo chốn xa xăm, mỗi lần tôi nghe những vần thơ đc phổ nhạc du dương vào tai đánh thức nỗi niềm chôn giấu mấy mươi năm giờ lại bồi hồi khi gặp lại người xưa, người xưa rồi còn nhớ chăng dường như lâu lắm mới quen nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *