4 thoughts on “Tinh thần thể dục-Nguyễn Công Hoan-Trần Thiện Tùng.wmv”

  1. Tác phẩm phê phán sự quan liêu của tầng lớp cai trị và sự bần cùng của người nông dân. Họ đã phải lao động vất vả suốt ngày nhưng vẫn phải đi làm trò mua vui cho bọn quan lại thực dân, cụ thể ở đây là đá bóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *