36 thoughts on “TInhte.vn – Dùng Google Maps dẫn đường”

  1. 04:56 con nghỉ chú chạy hơi chậm chứ không phải do Google maps báo sớm đâu
    P/s trên tay here Maps của Nokia đi chú Hiệp
    P/s cái này đỡ hơn Apple maps. Apple maps phốt tởm vô cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *