20 thoughts on “Tinhte.vn – Thử nghiệm đo nhiệt độ điện thoại”

  1. Góp ý là nên gọi là " cái điện thoại ", " điện thoại abc " chứ không nên xài từ " con "! Chút góp ý!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *