24 thoughts on “TOP Game Mobile SINH TỒN MỚI CỨNG – CỰC HẤP DẪN !”

  1. Game sinh tồn thì góc nhìn thứ 1 hoặc thứ 3 là hay nhất còn mấy cái góc trên cao nhìn xuống thì dở tệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *