TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN Mượn Tay QUÂN CỜ ĐEN TQ Để Dẹp Giặc Pháp Và Cái Giá Phải TrảTRIỀU ĐÌNH NGUYỄN Mượn Tay QUÂN CỜ ĐEN TQ Để Dẹp Giặc Pháp Và Cái Giá Phải Trả
Lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam là lịch sử làm ruộng. Suốt mấy nghìn năm kể từ ngày dựng nước ông cha ta đã bám chặt mảnh đất quê hương, khai hoang ruộng đất, cải tạo thiên nhiên để nuôi sống mình và qua đó từng bước mở mang bờ cõi, xây dựng cơ đồ để lại cho con cháu về sau. Ít nhất là hai nghìn năm, kể từ khi sử thành văn bắt đầu ghi chép, hầu như không một thế hệ nào nhân dân ta có thể ngưng giùn giữ giang sơn. Và trong 1 giai đoạn pháp thuộc, chúng ta đã từng có 1 bài học về việc mượn quân cờ đen để dọn dẹp pháp

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

25 thoughts on “TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN Mượn Tay QUÂN CỜ ĐEN TQ Để Dẹp Giặc Pháp Và Cái Giá Phải Trả”

  1. Nhà Nguyễn có công mở đất và tội cũng nhiều
    1 bế quan tỏa cảng làm lạc hậu đất nước
    2 nhu nhược làm cho Pháp vừa đánh vừa hòa chiếm toàn bộ đất nước,mặc dù lòng dân luôn chống Pháp cụ thể là rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra
    3 như bài viết,yếu kém đến mức phải dựa vào bọn cờ đen đánh Pháp và chúng nó hà hiếp dân chúng mình,nhục như chó.xin phép được chửi cái thằng chó vua "Tự Đức",dưới triều đại của nó,sự nhu nhược ,yếu kém ở đỉnh cao.cứ nhún nhường Pháp ngay cả khi Pháp gặp nhiều điều kiện bất lợi ,cứ hi vọng kí hòa ước,nhượng đất là Pháp sẽ rút lui,….nhiều và rất nhiều lần bỏ qua cơ hội đảo ngược tình thế,nói chung là rất nhu nhược,yếu kém.đm thằng chó Tự Đức,cha mày là vua Thiệu Trị cứng rắn bao nhiêu thì mày ngu bấy nhiêu,con dân Việt oán trách mày hơn cả thằng phản động vua Khải Định
    Đau lòng trước cảnh các gia đình ,làng mạc bị bọn Cờ đen hà hiếp trong sự nhu nhu nhược của nhà Nguyễn,dcm chúng mày,nhà Tây Sơn còn thì đất nước đã không rơi vào hoàn cảnh ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *