31 thoughts on “Trống chào cờ”

  1. trường nghèo như cái loz
    truong nguoi ta có váy cho con gái mặc mà truong nay ngheo ko có váy luôn 🤣🤣 nghèo vua phai thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *