One thought on “[Tự học Powerpoint a-z] – 4.9 Tìm hiểu về Layer – gradient của Adobe Illustrator”

  1. Cảm ơn anh, bài rất hay, và tôi đang rất cần, để cảm ơn anh tôi subcr cho anh bằng hai tài khoản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *