49 thoughts on “Vì sao Người Việt Úc Châu cấm cửa lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản?”

  1. Nếu người Việt ở hải ngoại mà cấm treo cờ đỏ sao vàng được ở đại sứ quán của nước cộng hoà xả hội chủ nghỉa Việt nam ở các nước tư bản thì mới là con người đáng để 90 triệu dân khấm phục
    Mà không làm được điều đó thì chịu nhục mà chết mẹ nó đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *