36 thoughts on “Việt Nam vs Thái Lan | Bóng chuyền nữ châu Á 2019 AVC Club”

  1. Nhiều người chửi đội tuyển VN phối hợp không hay rồi chuyền yếu này nọ. Tại sao người chung 1 nước không động viên mà còn chê bai này nọ. Người trong một nước đã như vậy thử hỏi người nước ngoài người ta có cái nhìn thế nào? Bớt lại đi mấy mẹ ơi. Vô trận đánh thử đi rồi biết lo ở ngoài này nói không à ! 🙂 bớt gáy lại cho sang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *